Co to jest geotechnika?

Geotechnika-wyjaśnienie pojęciaBudownictwo to inaczej mówiąc inżynieria lądowa. Jest zbiorem działań człowieka, które wpływają na rodzaj i szybkość zmian zachodzących w otaczającej nas infrastrukturze. Głównym zadaniem budownictwa jest wznoszenie nowych budowli, ale nie tylko. Zdarza się, że w sytuacjach koniecznych zajmuje się również rozbiórką obiektów budowlanych, które nie spełniają określonych wymagań technicznych albo z innych powodów musza być usunięte.

Ze względu na położenie wznoszonych budowli możemy rozróżnić budownictwo lądowe oraz wodne. Budownictwo lądowe dotyczy projektowania, modernizacji oraz wznoszenia obiektów budowlanych tylko na lądzie. Budownictwo wodne natomiast zajmuje się wznoszeniem budowli wodnych, które mają na celu na przykład racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. Do takich budowli możemy zaliczyć na przykład tamy na rzekach.

Gałęzią inżynierii ściśle związaną z budownictwem jest geotechnika. Jest ona bardzo ważnym elementem budownictwa. Zajmuje się badaniem właściwości gruntu na, którym ma stanąć w przyszłości obiekt. Przed rozpoczęciem projektowania nowego budynku należy określić z jakim podłożem mamy do czynienia, czy prace budowlane nie będą wymagały użycia na przykład specjalistycznego sprzętu oraz czy będą bezpieczne.

Geotechnika wyróżnia trzy etapy badań. Są nimi badania wstępne, badania w fazie wykonywania budowli oraz kontrola zachowania się gruntu w fazie użytkowania budynku.
Geotechnika to nauka, która łączy w sobie wiedzę z wielu dziedzin, w szczególności geologię, chemię, fizykę, gruntoznawstwo oraz mechanikę gruntów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *